Distanskapprodden

Distanskapprodden, eller ”Distansen” som vi brukar säga, började som en klubbtävling för Hammarby IF. Tävlingen arrangerades av dem för första gången 1894 och från och med 1903 blev även andra klubbar välkomna att delta. Distanskapproddsarrangemanget togs över av Vaxholms roddförening 1906 och vår förening står än idag för tävlingens varande.

Under århundradena har tävlingen skiftat karaktär, såsom vilka båttyper som har använts eller hur banan har förlagts. Fram till 1907 tävlades det i inriggade fyror med fasta säten. Därefter var det åttor som roddes mellan Sveriges huvudstad och Skärgårdens dito fram till 1919. Mellan åren 1920 och 1937 var det endast fyror som gällde, både inriggade och utriggade, men sedan 1939 är det som idag enbart inriggade fyror som är den officiella Distansenklassen.

Den ursprungliga banlängden från Stora Sjötullen (utanför Blockhusudden på Djurgården) till Vaxholm (vid hotellhörnan) är på 7,7 distansminuter, vilket är lika med 14 260 meter. 1976 ändrades banan på grund av problem med fritidsbåtar som hotade säkerheten för deltagande roddare. Under fyra år framöver roddes därför Distansen runt Vaxön och några närliggande öar. Målgången fortsatte dock att var vid Hotellhörnan. Tävlingssträckan under dessa år var ca 14 km.

Från och med 1981 flyttades starten tillbaka till Stockholm och så roddes tävlingen fram till 2007. Året efter ändrades målgången från Hotellhörnan till roddhuset på Eriksö. Återigen en banändring med tanke på roddarnas säkerhet. 

Under 2000-talet har Distanskapprodden varje år haft mellan fem och åtta tävlande lag bestående av fyra roddare och en styrman. 

Sedan 2010 är Distanskapprodden även förbundsmästerskap/SM i inriggad fyra.

Lördagen den 27 augusti 2011 rodde Eddy Sandberg från Stockholms Roddförening Distanskapprodden för femtionde gången!