Hundra första vinnarna

2010 Vaxholms Roddförening

2009 Akademiska Roddföreningen

2008 Stockholms Roddförening

2007 Vaxholms Roddförening

2006 Akademiska Roddföreningen

2005 Stockholms Roddförening

2004 Vaxholms Roddförening

2003 Vaxholms Roddförening

2002 Vaxholms Roddförening

2001 Vaxholms Roddförening

2000 Stockholms Roddförening

1999 Stockholms Roddförening

1998 Stockholms Roddförening

1997 Vaxholms Roddförening

1996 Stockholmspolisens IF

1995 Vaxholms Roddförening

1994 Stockholms Roddförening

1993 Stockholmspolisens IF

1992 Vaxholms Roddförening

1991 Hammarby IF

1990 Hammarby IF

1989 Stockholms Roddförening

1988 Stockholms Roddförening

1987 Stockholms Roddförening

1986 Stockholms Roddförening

1985 Stockholms Roddförening

1984 Stockholms Roddförening

1983 Stockholms Roddförening

1982 Helsingfors Roddklubb

1981 Helsingfors Roddklubb

1980 Stockholms Roddförening

1979 Vaxholms Roddförening

1978 Baerum ruddklubb, Oslo

1977 Baerum ruddklubb, Oslo

1976 Helsingfors Roddklubb

1975 Helsingfors Roddklubb

1974 Helsingfors Roddklubb

1973 Helsingfors Roddklubb

1972 Vaxholms Roddförening

1971 Helsingfors Roddklubb

1970 Stockholms Roddförening

1969 Stockholms Roddförening

1968 Vaxholms Roddförening

1967 Stockholmspolisens IF

1966 Sollerö IF

1965 Ingen tävling genomfördes

1964 Sollerö IF

1963 Sollerö IF

1962 Roddklubben EAB Borgå, Finland

1961 Roddklubben EAB Borgå, Finland

1960 Roddklubben EAB Borgå, Finland

1959 Vaxholms Roddförening

1958 Vaxholms Roddförening

1957 Vaxholms Roddförening

1956 Vaxholms Roddförening

1955 Vaxholms Roddförening

1954 Stockholmspolisens IF

1953 Stockholmspolisens IF

1952 Hammarby IF

1951 Vaxholms Roddförening

1950 Stockholmspolisens IF

1949 Stockholmspolisens IF

1948 Vaxholms Roddförening

1947 Vaxholms Roddförening

1946 Vaxholms Roddförening

1945 Stockholmspolisens IF

1944 Vaxholms Roddförening

1943 Hammarby IF

1942 Ingen tävling genomfördes

1941 Kungliga flottans IF STHLM

1940 Ingen tävling genomfördes

1939 Hammarby IF

1938 Ingen tävling genomfördes

1937 Hammarby IF

1936 Norrtälje Roddförening

1935 Vaxholms Roddförening

1934 Vaxholms Roddförening

1933 Vaxholms Roddförening

1932 Vaxholms Roddförening

1931 Stockholms Roddförening

1930 Vaxholms Roddförening

1929 Vaxholms Roddförening

1928 Vaxholms Roddförening

1927 Vaxholms Roddförening

1926 Vaxholms Roddförening

1925 Vaxholms Roddförening

1924 Vaxholms Roddförening

1923 Norrköpings Roddklubb

1922 Vaxholms Roddförening

1921 Vaxholms Roddförening

1920 Vaxholms Roddförening

1919 Hammarby IF

1918 Ingen tävling genomfördes

1917 Ingen tävling genomfördes

1916 Ingen tävling genomfördes

1915 Ingen tävling genomfördes

1914 Ingen tävling genomfördes

1913 Ingen tävling genomfördes

1912 Ingen tävling genomfördes

1911 Ingen tävling genomfördes

1910 Ingen tävling genomfördes

1909 Ingen tävling genomfördes

1908 Ingen tävling genomfördes

1907 Vaxholms Roddförening

1906 Vaxholms Roddförening

1905 Vaxholms Roddförening

1904 Hammarby IF

1903 Hammarby IF

1902 Hammarby IF

1901 Hammarby IF

1900 Hammarby IF

1899 Ingen tävling genomfördes

1898 Hammarby IF

1897 Hammarby IF

1896 Hammarby IF

1895 Ingen tävling genomfördes

1894 Hammarby IF