Medlemsavgifter 2023

  • 12 jan 2023

I samband med bytet av hemsida har vi även ett nytt medlemssystem, Medlemsavgifter kommer framöver att skickas som en faktura via mejl. När fakturan skickas kommer det även att finnas med information om hur ni skapar ert eget medlemskonto på hemsidan.

Skulle ni bli debiterade fel medlemstyp eller har andra frågor om medlemsavgiften så hör av er till Patric Hörner 070-782 12 57,  kassor@vaxholmsrodd.se

Stödmedlem - 250 kr

Aktiv medlem

Junior - 500 kr   (0-18år)
Senior - 1000 kr
Pensionär - 750 kr
Familj - 1800 kr   (barn upp till 18år)

Medlemsavgift betalas av samtliga medlemmar och gäller för kalenderår. Avgiften ska erläggas senast sista februari.

Juniorer som ej tidigare varit medlemmar har rätt att prova på tre gånger innan avgift betalas in.

Seniormedlemskap betalas från det kalenderår man fyller 19år.

Pensionärsmedlemskap betalas från det kalenderår man fyller 65 år.

Familjemedlemskap omfattar samtliga familjemedlemmar på samma folkbokföringsadress. Barn ingår i medlemskapet till det kalenderår dom fyller 18år. Familjemedlem ska registreras i medlemsregistret för att anses som medlem.

Betald avgift för aktiv medlem ger rätt att delta på föreningens gemensamma träningstillfällen samt möjlighet att delta i rodd- och skidtävlingar för Vaxholms Roddförening. Tävlingslicens ingår i avgiften.

Medlem som betalat medlemsavgift och har fyllt 12år har rösträtt på årsmöte.